Obaveštenje o održanoj redovnoj skupštini akcionara 26.06.2018.

Obaveštenje o održanoj Skupštini akcionara možete preuzeti ovde.

Odluke Skupštine možete preuzeti ovde.

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine možete preuzeti ovde.

Izveštaj o rezultatima glasanja sa redovne sednice Skupštine možete preuzeti ovde.

Poziv na redovnu sednicu Skupštine 2018

Akcionarima Akcionarskog društva FABRIKE MAZIVA FAM KRUŠEVAC upućuje poziv za redovnu sednicu Skupštine. Sednica će se održati 26.06.2018. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM KRUŠEVAC u Kruševcu, Jug Bogdanova br. 42. Poziv u pisanom obliku možete preuzeti ovde.

Formular za glasanje u odsustvu možete preuzeti ovde.

Predlog Odluka za redovnu sednicu Skupštine možete preuzeti ovde.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (Službeni glasnik RS br. 89/2011, 14/2013, 14/2016, 74/2016) i Pravilnikom o službenom registru informacija (Službeni glasnik RS br. 22/2017) FAM AD Kruševac objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2017. godine i u periodu do dana objavljivanja ovog dokumenta.

Godišnji izveštaj javnog društva za 2017. godinu

Godišnji izveštaj za 2017. godinu FAM a.d. Kruševac možete preuzeti ovde.

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu FAM a.d. Kruševac možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o održanoj redovnoj skupštini akcionara 27.06.2017.

Obaveštenje o održanoj skupštini akcionara možete preuzeti ovde.

Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Poziv na redovnu sednicu Skupštine 2017

Akcionarima Akcionarskog društva FABRIKE MAZIVA FAM KRUŠEVAC upućuje poziv za redovnu sednicu Skupštine. Sednica će se održati 27.06.2017. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM KRUŠEVAC u Kruševcu, Jug Bogdanova br. 42. Poziv u pisanom obliku možete preuzeti ovde.

Formular za glasanje u odsustvu možete preuzeti ovde.

Predlog Odluka za redovnu sednicu Skupštine možete preuzeti ovde.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2017

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (Službeni glasnik RS br. 89/2011, 14/2013, 14/2016, 74/2016) FAM AD Kruševac objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u toku 2016. godine i u periodu do dana objavljivanja ovog dokumenta.

Godišnji izveštaj javnog društva za 2016. godinu

Godišnji izveštaj za 2016. godinu FAM a.d. Kruševac možete preuzeti ovde.

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu FAM a.d. Kruševac možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o održanoj godišnjoj skupštini akcionara 29.06.2016.

Godišnja Skupština akcionara, sazvana Odlukom Nadzornog odbora broj: 1589/XLV-2 od 30.05.2016. godine, održana je dana 29.06.2016. godine u sedištu društva u Kruševcu, Jug Bogdanova 42, sa početkom u 12 časova i na istoj su donete sledeće Odluke.

Izveštaj o rezultatima glasanja sa redovne Skupštine akcionara možete preuzeti ovde.

Zapisnik sa redovne Skupštine Akcionarskog društva možete preuzeti ovde.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji dokument o objavljenim informacijama možete preuzeti ovde.